სონრაუნდი / Sonround
სონრაუნდს გააჩნია სწრაფი მოქმედების მექანიზმი.არ ირეცხება ნალექისაგან გამოყენებიდან 30 წუთის მერე. აქვს კარგი ხსნადობის უნარი.
აგასოლ NPK 19:19:19 + TE
გამოყენება: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები.
აგასოლ NPK 13:40:13 + TE
გამოყენება: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება:ხეხილი,ბოსტნეული,მარცვლეული კულტურები.
აგასოლ NPK 5:10:43 + TE
ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები.
მოლეკი / Molek
კალიუმის ოქსიდი (k2o) 38%. მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული, მარწყვი მოცვი, ციტრუსი, მარცვლეული, ზეთისხილი, დეკორატიული მცენარეები და საფურაჟე მცენარეები. გამოყენება: ვაზი, ხეხილი - ზრდის შაქრიანობას და ხარისხს.
სტიმუფუნგი - ორგანული სასუქი
გამოყენება: ორაგანული სასუქი სტიმუფუნგი გამოიყენება ფესვგარეშე გამოკვების, თესლის და ტუბერის დამუშავებისთის: ბოსტნეული, კარტოფილი, ვაშლი, ვაზი, მარცლოვნები, მზესუმზირა სიმინდი, გაზონის ბალახები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, ყვავილები (ღია და დახურული გრუნტი). სტიმუფუნგით დამუშავება უზრუნველყოფს ადრეული და საერთო მოსავლიანობის მატებას 10-20%-ით, თესლების გაღივების მატებას 3-15%-ით; ვეგეტაციური ზრდისა და ყვავილობის სტიმულაციას, მდგრადობას დაავადებების, გვალვისა და გარემოს სხვა არახელსაყრელი პირობებისადმი; ზრდის ვიტამინების (ბეტა-კაროტინის, ასკორბინმჟავის და სხვ.) შემცველობას მოსავალში 10-25%-ით, ამცირებს ნიტრატებისა და ნიტროზამინების შემცველობას 5-15%-ით.