დავით ბოსტაშვილი - დირექტორი

ტელ.: 597141093

ელ:ფოსტა: dbostashvili@agrovet.ge

 


ქოლ-ცენტრი: 


თამარ გონენაშვილი

ტელ.: 568 10 42 42

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 

თამუნა მოდებაძე

ტელ.:

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 


ანა ბოჭორიშვილი

ტელ.: 591 00 61 61

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 


მიხეილ ჭიჭაყუა -  მთავარი კონსულტანტი

ტელ.: 599915367

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 

 

კონსულტანტები:


ეთერ ბერიკაიძე

ტელ.: 597 70 45 88; 2 74 63 96

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 

ეკა ილაური

ტელ.: 597 70 45 88; 2 74 63 96

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 


 

რუსუდან ვარადაშვილი

ტელ.: 591 80 78 85

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 

თამარ ვახტანგაძე

ტელ.: 597 70 45 88; 2 74 63 96

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 


ნინო ჭიორელი

ტელ.: 597 70 45 88; 2 74 63 96

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 

 

ვერა ცატავა - ბუღალტერი

ტელ.: 2 74 63 97

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge 

 


თამარ გიგოლაშვილი- ოფის-მენეჯერი

ტელ.: 2 74 63 94

ელ.ფოსტა: info@agrovet.ge