გინეკოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები

გინეკოლოგიური ინსტრუმენტების ნაკრები - მოიცავს ყველა იმ ინსტრუმენტს, რომლითაც  გამოძახების დროს ვეტერინარმა ექიმმა საველე თუ ფერმერულ მეურნეობაში ჩაატაროს მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს  ადგილზე ყველა საჭირო გინეკოლოგიური მანიპულაცია.