აგასოლ NPK 19:19:19 + TE
გამოყენება: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები.
აგასოლ NPK 13:40:13 + TE
გამოყენება: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება:ხეხილი,ბოსტნეული,მარცვლეული კულტურები.
აგასოლ NPK 5:10:43 + TE
ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ბოსტნეული, მარცვლეული კულტურები.
მოლეკი / Molek
კალიუმის ოქსიდი (k2o) 38%. მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული, მარწყვი მოცვი, ციტრუსი, მარცვლეული, ზეთისხილი, დეკორატიული მცენარეები და საფურაჟე მცენარეები. გამოყენება: ვაზი, ხეხილი - ზრდის შაქრიანობას და ხარისხს.
მაიელფოსი / Myelfos
პრეპარატული ფორმა: სითხე; მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ციტრუსი, ტროპიკული დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები. გამოყენება: ვაზი - ჭრაქი, სიდამპლე; ხეხილი - მონილიოზი, სიდამპლე; ბოსტნეული - ფიტოფტორა, სიდამპლე;
ალუდი / Alud
პრეპარატული ფორმა: სითხე. მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ბოსტნეული, ციტრუსი, ტროპიკული დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები. ფოთლოვანი გამოკვება: ხეხილი და კენკროვანი კულტურები. გამოყენება: ვაზი - ვაზის სიდამბლე, არმელარიოზი, ფესვის სიდამპლე, ვაზის შავი ლაქიანობა, ყურძნის შავი სიდამპლე (აუმჯობებსებს ღვინის ხარისხს);