სტიმუფუნგი - ორგანული სასუქი
გამოყენება: ორაგანული სასუქი სტიმუფუნგი გამოიყენება ფესვგარეშე გამოკვების, თესლის და ტუბერის დამუშავებისთის: ბოსტნეული, კარტოფილი, ვაშლი, ვაზი, მარცლოვნები, მზესუმზირა სიმინდი, გაზონის ბალახები, დეკორატიული ხეები და ბუჩქები, ყვავილები (ღია და დახურული გრუნტი). სტიმუფუნგით დამუშავება უზრუნველყოფს ადრეული და საერთო მოსავლიანობის მატებას 10-20%-ით, თესლების გაღივების მატებას 3-15%-ით; ვეგეტაციური ზრდისა და ყვავილობის სტიმულაციას, მდგრადობას დაავადებების, გვალვისა და გარემოს სხვა არახელსაყრელი პირობებისადმი; ზრდის ვიტამინების (ბეტა-კაროტინის, ასკორბინმჟავის და სხვ.) შემცველობას მოსავალში 10-25%-ით, ამცირებს ნიტრატებისა და ნიტროზამინების შემცველობას 5-15%-ით.