ალუდი / Alud

შემდგენლობა:


Mn – 0,8%
Zn – 1,20%


პრეპარატული ფორმა: სითხე.


მოქმედების სპექტრი:


ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება:
ვაზი, ბოსტნეული, ციტრუსი, ტროპიკული დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები.


ფოთლოვანი გამოკვება: ხეხილი და კენკროვანი კულტურები.


გამოყენება:

 

ვაზი -  ვაზის დამბლა ანუ ესკა, არმელარიოზი, ფესვის სიდამპლე, ვაზის შავი ლაქიანობა, ყურძნის შავი სიდამპლე (აუმჯობებსებს ღვინის ხარისხს);


ხეხილი - გომოზი, არმელარიოზი, ფესვის სიდამპლე;


ბოსტნეული -  მშრალი სიდამპლე, ფიტოფტოროზი, სველი სიდამპლე, კარტოფილის შავი ქეცი.


ციტრუსი - გომოზი, ფესვის სიდამპლე, არმილარიოზი.


კენკროვანი, საფურაჟე და დეკორატიული მცენარეები - ფესვების სიდამპლე, ფუზარიოზი.


ფოთლოვანი გამოკვება
: 2-4ლ/ჰა,


წვეთოვანი გამოკვება:
4-6ლ/ჰა.


შეუთავსებადობა: არ შეიძლება მისი შერევა ტუტეებთან, კალციუმიან პროდუქტებთან, გოგირდთან, სპილენძთან და ამინომჟავებთან.


შენახვის პირობები:
მოათავსეთ ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ კარგად ვენტილირებულ ადგილზე კვების პროდუქტებისა და ფურაჟისგან მოშორებით. შენახვა რეკომენდებულია 5°-25°c ტემპერატურას შორის.


გამოყენებებს შორის მინიმალური ინტერვალია 10-დან 15დღემდე (მცენარეზე და ბიო-კლიმატურ პირობებზე დამოკიდებულებით).