მაიელფოსი / Myelfos

შემადგენლობა:


P2O5– 55%


პრეპარატული ფორმა:
სითხე;


მოქმედების სპექტრი: ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ვაზი, ხეხილი, ბოსტნეული, ციტრუსი, ტროპიკული დეკორატიული და საფურაჟე მცენარეები.


გამოყენება:


ვაზი -  ჭრაქი, სიდამპლე;

ხეხილი - მონილიოზი;

ბოსტნეული -  ფიტოფტორა, სიდამპლე;

ციტრუსი - ლიმონის ნერგების ფიტოფტოროზი, ნაყოფის ნაცრისფერი სიდამპლე;

კენკროვანი და დეკორატიული მცენარეები - ნაცრისფერი სიდამპლე;

საფურაჟე მცენარეები - ფუზარიოზი.


ფოთლოვანი გამოკვება: 1- 2ლ/ჰა,


წვეთოვანი გამოკვება: 2-3ლ/ჰა.


შეუთავსებადობა: ა
რ შეიძლება მისი შერევა მინერალურ ზეთებთან, ტუტე ან სპილენძის პროდუქტებთან.


შენახვის პირობები: მოათავსეთ ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ კარგად ვენტილირებულ ადგილზე კვების პროდუქტებისა და ფურაჟისგან მოშორებით. შენახვა რეკომენდებულია 5°-25°c ტემპერატურას შორის.


გამოყენებებს შორის მინიმალური ინტერვალია 10-დან 15დღემდე (მცენარესა და ბიო-კლიმატურ პირეობებზე დამოკიდებულებით).