მოლეკი / Molek

                                                   ზრდის შაქრიანობას                                          

შემდგენლობა:კალიუმის ოქსიდი (k2o) 38%.

მოქმედების სპექტრი:

ფოთლოვანი და წვეთოვანი გამოკვება: ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული, მარწყვი მოცვი, ციტრუსი, მარცვლეული, ზეთისხილი, დეკორატიული მცენარეები და საფურაჟე მცენარეები.


პრეპარატული ფორმა: ზეთოვანის სითხე.


გამოყენება:


ვაზი, ხეხილი - ზრდის შაქრიანობას და  ხარისხს.


სხვა კულტურები - აუმჯობესებს პროდუქციის ხარისხს.


ფოთლოვანი გამოკვების რეკომენდებული დოზაა: 2-4ლ/ჰა.


წვეთოვანი გამოკვების რეკომენდებული დოზაა 4-8ლ/ჰა.


შეუთავსებადობა: არ შეიძლება მისი შერევა სპილენძთან და მჟავური რეაქციის პროდუქტებთან.


გამოყენებებს შორის მინემალური ინტერვალია 10-15 დღე მცენარეზე და კლიმატურ პირობებზე დამოკიდებულებით.