ალბეზინი / Albezini
წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ტაბლეტი, გამოიყენება ვეტერინარიაში. ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიჰელმინთური საშუალება. სამიზნე სახეობა: ყველა სახის ცხოველი და ფრინველი.
ფისტოკლოზანიდი 3000 / Phistoclozanid 3000
წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ბოლუსი, გამოიყენება ვეტერინარიაში. ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიპარაზიტული, ანტიჰელმინთური საშუალება. სამიზნე სახეობა: მსხვილფეხა პირუტყვი, ცხვარი, თხა. მწარმოებელი ქვეყანა: ბიოტეკსი, საქართველო. შემადგენლობა: 1 ბოლუსი შეიცავს: ოქსიკლოზანიდს 3000მგ. გამოყენების ჩვენებები პრეპარატი გამოიყენება მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის და თხის სამკურნალოდ ფასციოლოზის, პარამფისტომიდოზების, ეზოფაგოსტომოზის, მონიეზიოზის, დიქტიოკაულოზის დროს. გამოშვების ფორმა: ბოლუსი №6 ბლისტერზე, ბლისტერი №5 მუყაოს კოლოფში.
ბიოზანი 500 / Biozan 500
წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ტაბლეტი, გამოიყენება ვეტერინარიაში. შემადგენლობა: ერთი ტაბლეტი შეიცავს: ოქსიკლოზანიდს 375 მგ, ოქსფენდაზოლს 125მგ. დამხმარე ნივთიერებები: სახამებელი, ლაქტოზა, პოლიეთილენგლიკოლი 600, ტალკი, მაგნიუმის სტეარატი, პოლოვინილპიროლიდონი. გამოშვების ფორმა: 50 და 300 ტაბლეტი პოლიეთილენის ფლაკონში.
ბიოზანი 900 / Biozan 900
წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ტაბლეტი, გამოიყენება ვეტერინარიაში. ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიპარაზიტული, ანტიჰელმინთური საშუალება. სამიზნე სახეობა: მსხვილფეხა პირუტყვი, ცხვარი, თხა. მწარმოებელი ქვეყანა: ბიოტეკსი, საქართველო. შემადგენლობა: ერთი ტაბლეტი შეიცავს: ოქსიკლოზანიდს 600მგ, ოქსფენდაზოლს 300მგ. გამოყენების ჩვენებები ბიოზან 900-ის შემადგენლობაში შემავალი (ოქსიკლოზანიდი, ოქსფენდაზოლი) ორი ფართო სპექტრის მქონე ანტიჰელმინთური ნივთიერების კომბინაცია უზრუნველყოფს ცხოველების სრულ დეჰელმინთიზაციას.
ალბექსი 250 / Albeks 250
წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ტაბლეტი, გამოიყენება ვეტერინარიაში. ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიპარაზიტული, ანტიჰელმინთური საშუალება. სამიზნე სახეობა: მსხვილფეხა პირუტყვი, ფრინველი. მწარმოებელი: ბიოტეკსი, საქართველო. შედგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: ალბენდაზოლს 250 მგ. გამოყენების ჩვენებები მსხვილფეხა პირუტყვი: ნემატოდებით, ცესტოდებით და ტრემატოდებით გამოწვეული კუჭ-ნაწლავის და ფილტვის დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისათვის. გამოშვების ფორმა: 100 ტაბლეტი კონტეინერში.
ალბექსი 400 / Albeks 400
წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ტაბლეტი, გამოიყენება ვეტერინარიაში; ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: ანტიპარაზიტული, ანტიჰელმინთური საშუალება. სამიზნე სახეობა: მსხვილფეხა პირუტყვი, წვრილფეხა პირუტყვი, ცხენი, ღორი, ფრინველი. მწარმოებელი ქვეყანა: ბიოტეკსი, საქართველო. შედგენილობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: ალბენდაზოლს 400მგ. გამოყენების ჩვენებები ცხენის, მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ღორის, სხვა ცხოველების, ფრინველის დეჰელმინთიზაცია, მათ შორის: ცხენი, მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი: კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ნემატოდები - სტრონგილატოზი. ფილტვის ნემატოდები: დიქტიოკაულოზი. ცესტოდები - მონიეზიოზი.